Alkaliskt fosfatas, ALP

Alkaliskt fosfatas, ALP

Just nu för 179 kr
179

ALP är ett enzym1. som används för analys av lever- och gallvägsproblematik.

ALP (alkaliskt fosfatas2.) är ett enzym1. som återfinns i hela kroppen men främst i lever och skelett. ALP mäts ofta tillsammans med andra leverenzymer och leverrelaterade ämnen för en komplett leverscreening. Enzymet kan även öka vi en förhöjd benomsättning i kroppen samt vid viss tarmproblematik.

Relaterade analyser;

  • P-ALAT
  • P-ASAT
  • P-Bilirubin
  • P-GT

1. Enzymer är proteiner som katalyserar, ökar eller minskar en reaktion, hastigheten på kemiska reaktioner.
2. Enzymer av fosfataskaraktär hydrolyserar fosforsyraestrar.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2014

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation