Basofila Granulocyter

Basofila Granulocyter

Just nu för 299 kr
299

En av de fem vanligaste typerna av sjukdomsbekämpande vita blodkroppar. Basofiler aktiveras vid astma och vid allergiska hudreaktioner genom att utsöndra vasoaktiva ämnen, som påverkar blodkärlen.

Basofila granulocyter, eller bara basofiler, är en typ av vita blodkroppar som tillhör sorten granulocyter vilka är viktiga för kroppens bekämpande av bakterier, parasiter och allergener (allergiframkallande ämnen).
I granulocyternas cellplasma som omger dess kärna finns granula. Dessa granula innehåller vanligen cellnedbytande (lysosomala) parasit och bakteriedödande ämnen eller vasoaktiva (kärlaktiverande) ämnen beroende av vilket granulocytgrupp de tillhör.  

Basofilernas granula innehåller heparin, histamin och leukotriener.  Leukotriener har en förmåga att utlösa sammandragning av glatt muskulatur i de flesta av kroppens organ. Heparin förhindrar att blodet koagulerar och histamin stimulerar glatt muskulatur till utvidgning i blodkärlen och sammandragning i luftvägarna. Basofilerna har stor rörelseförmåga och kan fagocytera1. till viss grad.

Basofila granulocyter utgör 0-1 % av människans totala antal vita blodkroppar.

 

1. Fagocytos är förmågan hos en cell att ta upp och bryta ned fasta partiklar.

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Innan du tar provet

Medicinering

  • Analys bör inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation