C-peptid

C-peptid

Just nu för 299 kr
299

Peptid C frisätts tillsammans med insulin i jämförbara mängder och är därför ett bra mått på insulininsöndringen i kroppen.
C-peptid1. är en biprodukt vid bukspottskörtelns (pankreas) produktion av insulin. C-peptid stannar längre i blodbanan än insulin och är därför ett bra alternativ för att mäta insulinsekretion.

 C-peptid tas fastande och mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

1. En liten kedja av aminosyror

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation

Mat och alkohol

  • Provet ska tas fastande vilket betyder att ingen mat ska ha intagits på tolv timmar innan provtagningen. Observera att allt utom vatten samt te och kaffe utan tillsatser av socker eller mjölk räknas, även eventuella mediciner