Calcium

Calcium

Just nu för 249 kr
249

Calcium (Kalcium) är ytterst viktig för många livsuppehållande funktioner och reaktioner i kroppen. Calcium medverkar vid muskelkontraktioner, nervimpulsledning, blodkoagulering, hormonbildning och i ett flertal av cellens inre aktiviteter samt bidrar till skelettets bentäthet.

(Tas i serum1. på Aleris Medilab)

Calcium (kalcium) har en avgörande roll för muskelns kontraktionsförmåga. Brist orsakar Kramp och oförmåga att använda muskeln.

Kroppens reglering av calcium är prioriterad framför andra ämnens då det är ytterst viktig för många livsuppehållande funktioner och reaktioner i kroppen. Calcium medverkar, förutom vid muskelkontraktioner, även vid nervimpulsledning, blodkoagulering, hormonbildning och i ett flertal av cellens aktiviteter. 

Calcium återfinns och lagras till absolut största del i skelettet och i tänderna men återfinns både i blodet, där det återfinns både i en fri jonform och i en bunden form, och i vävnaderna.
Kroppens förmåga att anpassa sig efter olika calciumintag är stor. Även små koncentrationsminskningar av calcium medför att kroppen aktivt drar ner på utsöndringen och ökar frisättning och upptag. Det omvända, ett ökat intag, ökar utsöndringen. Absorptionen sker i tarmen och regleras av paratyroideahormon (parathormon) och D-vitamin. Utsöndringen regleras i njurarna. Absorptionen av calcium och anpassningen till ett lägre intag är hög hos växande individer och ökar vid graviditet och amning men minskar med stigande ålder.

Under hela livet sker en omsättning av calcium i skelettet. calcium frisätts och lagras kontinuerligt. Den maximala mängden skelettvävnad uppnås vid 25-30 års ålder.
Faktorer som gynnar uppbyggnaden av en stark benstomme i ungdomen är i hög grad livsstilsfaktorer som sund kost, fysisk aktivitet som belastar skelettet och undvikande av rökning. Minskning av östrogen efter menopaus är en viktig orsak till att särskilt äldre kvinnor drabbas av osteoporos, trots ett relativt högt calciumintag.

En studie ifrån 20042. har visat att personer som äter en calciumrik kost, håller sig smalare än de personer som får i sig mindre med kalcium från maten. En förklaring är att calcium binder fett i tarmen, så att fettet inte tas upp i kroppen. I undersökningen studerades hur mycket det ger att äta calciumrikt respektive calciumfattigt under sju dagar. Forskarna upptäckte att om man äter 2 200 mg calcium från magra mejeriprodukter, så fördubblar man fettförbränningen jämfört med om man bara äter 700 mg kalcium. Undersökningen visade även att vikten kan minska med två kilo per år, om man ser till att få i sig mycket calcium.

Calcium kan mätas både i plasma,vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera, eller i serum.
1. Serum är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.
2. Zemel M.B. etal. Calcium and dairy acceleration of weight and fat loss during energy restriction in obese adults. Obes Res. 2004 Apr;12(4):582-90.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.
Granskare: David Jonsson, näringsfysiolog (Master of science in Nutrition), Pauluns Näringscenter.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation

Mat och alkohol

  • Undvik fet mat och alkohol dagen före din provtagning