CCP-ak (IgG)

CCP-ak (IgG)

Just nu för 699 kr
699

CCP-ak har visat sig ha hög specificitet för reumatoid artrit.

Reumatoid faktor, den annars mest förekommande analysen för artritdiagnos, förekommer ofta även vid andra autoimmuna sjukdomar och infektioner samt hos ca 5 % av friska individer varvid det inte uppvisar samma specificitet som CCP-ak. 

Då både Reumatoid faktor och CCP-ak påvisas är dock förekomst av reumatoid artrit högst sannolikt. Andra faktorer som spelar in är ditt genetiska anlag samt eventuell rökning.
Återfinns CCP-ak i blodet talar det även för en mer aggressiv artritform, dock följer inte nivån av CCP-ak sjukdomens förlopp och kan inte påvisa var i sjukdomsförloppet du befinner dig vid provtagningen.  
CCP-ak kan även påvisas tidigt under insjuknandet vilket kan förkorta tiden till diagnos. Att tidigt sätta in medicinska åtgärder för att minska inflammationen är av stor vikt för att motverka sjukdomens progress.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation