CRP, Känslig

CRP, Känslig

Just nu för 279 kr
279

Små halter av inflammationsmarkören CRP har påvisats förutsäga risken för artärsjukdom.

Ihållande CRP värden mellan 3 och 10 har visat sig korrelera med risk för hjärt- och kärlsjukdomar, metaboliskt syndrom1., och cancer. Detta beror av sambandet mellan denna typ av sjukdomar och låg men långvarig inflammation. 

CRP, känslig mäts i plasma vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera.

1. Metabolt syndrom är ett samlingsnamn för ett antal faktorer som var för sig är oberoende riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, men kombinationen av dem ökar den sammanlagda risken.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2014

Innan du tar provet

Medicinering

  • Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)
  • Analys bör inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation
  • Analys bör inte utföras vid övre luftvägsinfektioner