Cystatin C, Glomerulär filtration, GFR

Cystatin C, Glomerulär filtration, GFR

Just nu för 299 kr
299

Cystatin C är ett protein som utsöndras genom njurarna med konstant hastighet varför filtreringen avspeglas av halten cystatin C i blodet.
Till skillnad ifrån analysen kreatinin påverkas inte cystatin C av muskelmassa, kön eller inflammationsgrad.
Observera att njurfiltrationen är sänkt vid högre cystatin C värden och vice versa.

Vid beställning av cystatin C erhålls oftast även eGFR (estimerat, kroppsytenormerat GFR) vilket är en beräkning för att uppskatta graden av njurfunktionsnedsättning.
GFR är ett mått på din njurfunktion. GFR, (Glomerular Filtration Rate), avser volymen blodplasma som per tidsenhet renas fullständigt genom njurarnas filtration. 

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation