eGFR

eGFR

Just nu för 199 kr
199

eGFR erhålls oftast vid beställning av cystatin C eller kreatinin

eGFR (estimerat, kroppsytenormerat GFR) erhålls oftast vid beställning av cystatin C eller kreatinin. eGFR är en beräkning för att uppskatta graden av njurfunktionsnedsättning. 

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation