Eosinofila Granulocyter

Eosinofila Granulocyter

Just nu för 299 kr
299

En av de fem vanligaste typerna av sjukdomsbekämpande vita blodkroppar. Eosinofiler ökar i antal främst vid allergiska reaktioner och vid parasitinfektioner.

Eosinofila granulocyter, eller bara eosinofiler, är en typ av vita blodkroppar som tillhör sorten granulocyter vilka är viktiga för kroppens bekämpande av bakterier, parasiter och allergener (allergiframkallande ämnen).

I granulocyternas cellplasma som omger dess kärna finns granula. Dessa granula innehåller vanligen cellnedbytande (lysosomala) parasit och bakteriedödande ämnen eller vasoaktiva (kärlpåverkande) ämnen beroende av vilket granulocytgrupp de tillhör.  

Eosinofila celler utgör mindre än 3 % av antalet vita blodkroppar hos friska människor och har liten förmåga att fagocytera1. bakterier. De ansamlas istället i inflammerad och infekterad vävnad och utsöndrar giftiga substanser som oskadliggör parasiter som är för stora för att fagocyteras av andra blodceller.
Höga nivåer av eosinofiler kan cirkulera i blodet (blodeosinofili), men även vara ansamlande i en viss vävnad eller vid en viss plats vid infektion eller inflammation (vävnads eosinofili). Här analyseras endast blodeosinofiler.

 

1. Fagocytos är förmågan hos en cell att ta upp och bryta ned fasta partiklar.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Innan du tar provet

Medicinering

  • Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)
  • Analys bör inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation