FSH

FSH

Just nu för 349 kr
349

(FSH) Follikelstimulerande hormon, även Follitropin, är en så kallat gonadotropin vilket är ett hormon som stimulerar könskörtelfunktionen.

FSH är av yttersta vikt för vår fortplantning samt främjar bildningen av könsceller. 
Hormonet bildas initialt i puberteten i hjärnans hypofys och frisätts efter en signal ifrån hormonet gonadotropinfrisättande hormon (GnRH) varpå könscellerna kan aktiveras.

FSH har olika funktion för fertila kvinnor och vuxna män. 

  • Hos kvinnor bildar FSH ägg, så kallade folliklar, i äggstockarna och FSH nivån varierar kraftigt under menscykeln. Dagarna innan ägglossning  minskar FSH snabbt för att därefter lika snabbt öka och därmed möjliggöra en ägglossning. Den lägsta nivån återfinns dagarna innan menstruation.
  • Hos män är FSH-värdet mer konstant och påverkar testiklarna till spermaproduktion.

För låga nivåer av FSH kallas hypogonadotropism.

Analysen används vanligast vid utredning av pubertetsfrågeställningar, gonadinsufficiens1, utebliven menstruation (amenorré), hypofystumör och spermiedefekter.

FSH mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

1 En nedsatt funktion i ovarier (äggstockar) eller testiklar.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Analys skall tas dag 3-5 i menscykeln
  • Ta med Giltig Legitimation
  • Tänk på att de flesta sorters p-piller hämmar hypofysfunktion och ger låga värden av hormonerna LH och FSH