Helicobacter pylori

Helicobacter pylori

Just nu för 599 kr
599

Screening av antikroppar mot Helicobacter pylori (IgG) vid misstänkt Helicobacter pylori infektion som är en magsäcksslemhinnebakterie som förknippas med gastrit, magsår och sår i  tolvfingertarmen, samt i sällsynta fall, med cancer i nedre delen av magsäcken.
 

Helicobacter pylori är en bakterie som kan finnas i magsäckens slemhinna. Det är en av världens mest förekommande infektioner och man smittas ofta som ung och bär med sig bakterien genom livet. Man kan dock även smittas som vuxen även om det är betydligt mer ovanligt.

En infektion med helicobacter pylori kan leda till gastrit1. (magkatarr) med varierande svårighetsgrad. Däremot upplever en majoritet av de infekterade inte några symptom alls.
Ungefär 5 % av de infekterade utvecklar magsår vilket är det enda som föranleder en medicinsk behandling av infektionen.
Smittan är vanligare i sydligare samt östligare länder medan förekomsten är lägre i västligare delar.

Helicobacter pylori mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

1. Magkatarr, inflammation i magsäcksslemhinnan.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2016

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation