Homocystein

Homocystein

Just nu för 365 kr
365

Vid brist på B12 (Kobalamin), B6 (Pyridoxin) och/eller Vitamin B9 (Folat) ses förhöjda Homocysteinnivåer. Värdet kan även användas som en biokemisk markör vid hjärt- och kärlsjukdomar.

Homocystein är en mellanprodukt i aminosyran metionins bildning och nedbrytning. Metioninbildning kräver Vitamin B12 (kobalamin) samt ett folatbaserat ämne (metyltetrahydrofolat) för att kunna bildas varför brister på någon av dessa två orsakar en anhopning av homocystein. 
Homocystein i sin tur kräver Vitamin B6 för att brytas ner vilket medför att även brist på detta vitamin kan orsaka ökade homocysteinnivåer. 

Det finns även medfödda genetiska defekter som påverkar homocysteinet vilket då ger en väldigt kraftig förhöjning av värdet. Detta upptäcks dock ofta i tidiga år.
 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation