Immunglobulin A, Ig A

Immunglobulin A, Ig A

Just nu för 249 kr
249

Immunglobulin A (IgA) är en antikropp1. som främst förekommer i kroppens slemhinnor, det såkallade mukosala immunförsvaret (slemhinnornas immunförsvar). Cirka 15-20 procent av blodets immunglobuliner utgörs av Immunglobulin A och det är den vanligaste immunglobulinbristen.

Immunglobulin A kan mätas både i plasma, vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera, eller i serum.
Serum är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

1.Antikroppar, samma som immunglobuliner, är proteiner i blodet vilka är en del av kroppens immunförsvar och som har som funktion att upptäcka och identifiera främmande ämnen.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Innan du tar provet

Medicinering

  • Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)
  • Analys bör inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation