Immunglobulin M, Ig M

Immunglobulin M, Ig M

Just nu för 249 kr
249

Immunglobulin M (Ig M) är en antikropp1. som produceras av B-celler2. och ingår i det primära immunförsvaret vilket är det som först aktiveras vid infektion. En ökning av immunglobulin M är ett ett tydligt tecken på infektion.

Immunglobulin M kan mätas både i plasma, vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera, eller i serum
Serum är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

1. Antikroppar, samma som immunglobuliner, är proteiner i blodet vilka är en del av kroppens immunförsvar och som har som funktion att upptäcka och identifiera främmande ämnen.
2. B-cell, är en typ av vit blodkropp vars yta är beklädd med antikroppar med specificitet för endast ett patogen.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Innan du tar provet

Medicinering

  • Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)
  • Analys bör inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation