Lymfocyter

Lymfocyter

Just nu för 299 kr
299

En Lymfocyt är en vit blodkropp som finns i blodet och ingår i den adaptiva delen av kroppens immunförsvar. 

Lymfocyter är en av fem olika sorter av vita blodkroppar men delas själva in i B-celler, T-celler och NK-celler. Lymfocyter utgör huvudcellen i det så kallade adaptiva immunförsvaret vilket inte är medfött utan skapas allteftersom vår kropp utsätts för angrepp av bakterier, virus, parasiter och andra skadliga ämnen.

Observera att endast huvudgruppen lymfocyter analyseras och delas inte vidare in i undergrupper.

B-celler 
B-cellerna producerar antikroppar som gör att kroppen kan känna igen och bekämpa farliga inkräktare, som bakterier och virus.

T-celler 
Det finns två huvudtyper av T-celler, T-hjälparceller och T-mördarceller vilka båda har en så kallad antigenreceptor vilken har förmåga att känna igen ämnen som tidigare infekterat kroppen.

NK-celler 
NK-celler känner igen celler som anses främmande eller sjuka och dödar dessa celler genom att initiera programmerad celldöd (apoptos). NK-celler aktiverar och interagerar även med andra celler i immunförsvaret.

Så ser lymfocyter ut:
Lymfocyter har en enda, stor kärna, till skillnad från granulocyterna vars kärna är uppdelad i flera segment. Dock går det inte att se skillnad mellan B-och T-celler i mikroskop. Ska man skilja dessa åt använder man sig istället av antikroppar emot deras ytproteiner vilket gör det möjligt att separera dem genom exempelvis flödescytometri.

Ser man i mikroskop kan två typer av lymfocyter urskiljas, små lymfocyter och stora lymfocyter. De mindre lymfocyterna är aningen rundare, med en tät och mörk kärna och endast en liten rand cytoplasma runt den.
De större lymfocyterna varierar oftast mer i sitt utseende men har generellt mer synlig cytoplasma och är större.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Innan du tar provet

Medicinering

  • Analys bör inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation