MCHC

MCHC

Just nu för 179 kr
179

Hemoglobinmassakoncentration - hemoglobinkoncentration iper röd blodkropp. Hemoglobinet binder syre till de röda blodkropparna

Ingår i blodstatus och erytrocytindex där den röda blodkroppens utseende och funktion utvärderas.

MCHC är kvoten mellan B-Hb/B-EVF och mäts i g/L.

MCHC avgör vilken typ av blodbrist kroppen eventuellt lider av. Anemin kan vara av normo, hypokrom eller hyperkrom form.

  1. Normokroma röda blodkroppar (normal mängd hemoglobin per volymenhet) ses vid blödning och sekundära anemier, vilket betyder att orsaken till blodbristen inte sitter i blodbildningen.
  2. Hypokroma blodkroppar (mindre mängd hemoglobin per bestämd volymenhet) ses vid brist på järn och vid sjukdomen talassemi1..
  3. Hyperkroma röda blodkroppar (ökad mängd hemoglobin per bestämt volymenhet) kan ses vid B12 (kobalamin)/B9 (Folat)-brist, alkohol/leversjukdom,
  4. myelodyspastiskt2. syndrom och cytostatikaterapi. 

1. Talassemi (en grupp ärftliga sjukdomar där bildandet av hemoblobin är drabbad).
2. Myelodyspastiskt syndrom, mognadsstörningar i blodbildningen.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2014

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation