MCV

MCV

Just nu för 179 kr
179

Medelcellvolym - genomsnittlig storlek på en röd blodkropp.
Ingår i blodstatus och erytrocytindex som utvärderar den röda blodkroppens utseende och funktion

MCV mäts i helblod.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation