Monocyter

Monocyter

Just nu för 299 kr
299

En monocyt är en vit blodkropp som finns i blodet och ingår i immunförsvaret. Den vanligaste orsaken till ökat antal monocyter är körtelfeber (mononukleos)

Monocyterna är störst av de vita blodkropparna och utgör 4-8% av de vita blodkropparna i blodet. De bildas i benmärgen från samma stamcell som granulocyter och når blodomloppet när de är mogna där de återfinns i upp till tre dagar vartefter de emigrerar ut i kroppens vävnader, de kallas då istället för makrofager. Makrofager fungerar som damsugare av skadad och död vävnad samt till viss del av bakterier. Makrofagerna kan leva i flera år.

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

Innan du tar provet

Medicinering

  • Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)
  • Analys bör inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation