Paratyroidea hormon, PTH

Paratyroidea hormon, PTH

Just nu för 399 kr
399

PTH, paratyroidea hormon eller parathormon är ett hormon som bildas i bisköldkörtlarna. PTH reglerar kroppens kalciumnivåer samt nivåerna av vitamin D och fosfor.

PSA mäts i plasma vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation

Mat och alkohol

  • Provet ska tas fastande vilket betyder att ingen mat ska ha intagits på tolv timmar innan provtagningen. Observera att allt utom vatten samt te och kaffe utan tillsatser av socker eller mjölk räknas, även eventuella mediciner