Total Ig E

Total Ig E

Just nu för 359 kr
359

(Observera att denna analys kan ta något längre att analysera då den har en lägre analysfrekvens hos några av våra laboratorier)

Förhöjd koncentration av total IgE är vanligen relaterad till allergiska överkänslighetsreaktioner.
Totalt Ig E mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation