U-Albumin/Krea

U-Albumin/Krea

Just nu för 399 kr
399

Ett urinprov (U-albumin/kreatininkvot) som informerar om både reversibel och irreversibel njurskada.

Njurarna har många funktioner, varav en av de viktigaste är att filtrera bort småmolekyler från blodet. 

Att ha albumin i urinen kan vara normalt och sakna betydelse det sker exempelvis efter hård ansträngning.
Vid inflammationer och vid vanliga febertillstånd ökar halten albumin i urinen också tillfälligt som en naturlig del i dessa processer dessa nivåer övergår sedan åter till normala värden.
Vid bestående förekomst av albumin i urinen kan man misstänka större problem vilka oftast kan härledas till njurarna.
Diagnosen ställs först efter två av tre positiva prover inom 2-6 månader.

Analysen används även som behandlingskontroll vid diabetes, högt blodtryck (hypertoni), åderförkalkning (ateroskleros), Reumatoid artrit samt vid litiumbehandling

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation

Mat och alkohol

  • Undvik fet mat och alkohol dagen före din provtagning