Zink

Zink

Just nu för 349 kr
349

Zink har en roll i flera av kroppens allra viktigaste funktioner. Det hjälper bland annat till vid skapandet av nya celler, har en avgörande roll i regleringen av testosteronhalten och skyddar emot de reaktiva ämnen som skapas när kroppen arbetar. Zink ser även till att hålla oss friska och att bibehålla ett bra immunförsvar långt upp i åren.

Zink är nödvändigt för att våra gener ska kunna uttryckas och nya celler ska kunna bildas. Behovet av zink ökar därför vid all typ av tillväxt och vävnadsomsättning exempelvis vid längd och muskeltillväxt eller vid graviditet och amning. Även personer vilka äter en kost med låg andel animaliskt protein har ett högre behov. Brist på zink hos den tränande individen sänker prestationsnivån, återhämtningsförmågan samt möjligheten att utveckla sin muskulatur. 
Hos den sexuellt aktive mannen har zink en potenshöjande effekt då zink ger en ökad produktion av sädesvätska vilket i sin tur höjer testosteronhalten. Zink har också visat sig minska testosteronets omvandling till östrogen något som kan ge män en kvinnlig fettfördelning samt utvecklande av bröstvävnad.

Zink är mycket viktigt för ditt immunförsvar då de vita blodkropparna behöver zink för att kunna bildas vilket medför att zinkbrist sänker din motståndskraft emot samtliga typer av angrepp. Runt sextio års ålder är det vanligt att thymus (brässen) tillbakabildas något som kan få stora konsekvenser för immunförsvaret då en stor del av dess celler bildas där. Studier har visat att ett gott intag av zink kan minska denna tillbakabildning eller rent av få den att upphöra helt.
Ett bra immunförsvar är viktigt för den aktiva individen då det ger en förutsättning att bibehålla sitt aktiva liv.

Zink fungerar i sig även som en antioxidant1. för kroppen, det vill säga att den hjälper kroppen att bli av med reaktiva ämnen som skapas när kroppen arbetar. Utöver detta utgör zink även en byggsten i över 70 enzymer2., många vilka hör till kroppens vattenlösliga antioxidanter. Just de vattenlösliga antioxidanterna skyddar dina muskler vid hård träning varför just zinkbrist tros bidra till försämrad återhämtning efter träning samt en ökad bildning av mjölksyra vid kraftig ansträngning.

Zink har också en viktig roll i skapandet av hudens elasticitet och zinkbrist ökar risken för att råka ut för så kallade strechmarks vilket kan uppkomma då huden tänjs ut allt för snabbt och huden inte är tillräckligt elastiskt för att tänja ut sig i samma takt. Detta kan ske vid kraftig tillväxt och vid graviditet. Zink har här påvisat sig effektiv både i förebyggande och i behandlande syfte. Även sårläkning tros kunna förbättras och ärrbildning minskas med ett gott intag av zink.

Kroppens upptag (adsorbtion) av zink varierar med zinkmängd och måltidens sammansättning samt med kroppens behov.Ett  ökat intag kommer att sänka upptaget men inte proportionellt emot intaget varvid det slutliga resultatet vid ett ökat intag även blir ett ökat upptag.

Behov och rekommendationer:

Behovet av zink ökar vid all typ av tillväxt och vävnadsomsättning exempelvis vid graviditet, amning eller vid längd och muskeltillväxt.
Även personer vilka äter en kost med låg andel animaliskt protein har ett högre behov.

Zink mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

1. Antioxidanter är ämnen med kemiska egenskaper som ger dem förmågan att motverka oxidation, skadeverkan från vissa syre- och kväveformer.
2. Enzymer är proteiner som katalyserar, ökar eller minskar en reaktion, hastigheten på kemiska reaktioner.

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.
Granskare: David Jonsson, näringsfysiolog (Master of science in Nutrition), Pauluns Näringscenter.

© Blodkollen Sverige AB 2015

 

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation