Doktorn svarar

Här kan du läsa om vanliga sjukdomar och dess symptomer och vad du ska göra för att undvika dem.

Diabetes

Diabetes är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som alla har olika orsaker. Gemensamt för alla former är dock att den som får sjukdomen får för mycket socker, glukos, i blodet.
En form av diabetes kallas diabetes typ 1 vilken ofta brukar upptäckas tidigt i livet och kallas därför ibland för barn- eller ungdomsdiabetes. Bland vuxna är det emellertid betydligt vanligare med typ 2-diabetes, som också kallas åldersdiabetes.

Sverige har, näst efter Finland, världens högsta förekomst av typ 1-diabetes hos barn och varje år insjuknar mer än 750 barn och ungdomar. Trots detta är det diabetes typ 2 som skördar flest offer världen över.

Kroppen slutar tillverka insulin vid diabetes typ 1

Typ 1-diabetes beror oftast på att betacellerna i bukspottkörteln har angripits av kroppens eget immunförsvar och förstörts. Betacellerna har till uppgift att producera insulin varför skada på dessa celler medför att produktionen minskar eller i många fall inte fungerar alls.
Insulin är ett hormon som reglerar halten av socker (glukos) i blodet genom att fästa till receptorer på cellernas yta och på så sätt förmå cellerna att uppta glukos ifrån blodbanan. Vid diabetes typ 1, då kroppen har liten eller ingen förmåga att tillverka insulin, får man då följaktligen för mycket glukos i blodet. I detta fall måste man tillföra kroppen insulin för att kroppen ska kunna ta upp glukos ifrån blodet.

När cellerna inte får någon energi från socker tar de i stället sin energi från fett. När fett förbränns i stor omfattning bildar kroppen en typ av syror som kallas ketoner. För mycket ketoner är skadligt för kroppen och kan leda till att man får syraförgiftning, så kallad ketoacidos.

Den vanligaste åldern för insjuknande är 10-12 år för flickor och 12-14 år för pojkar men även små barn kan utveckla sjukdomen. Typ 1-diabetes brukar utvecklas under loppet av någon till några månader, men små barn kan få allvarliga symtom efter bara några dygn. Hos en av tre som får sjukdomen sker utvecklingen mer smygande. Man kan även få typ 1-diabetes som vuxen.

Diabetes typ 1 behandling

Om man har diabetes typ 1 behöver man ta insulin varje dag, antingen med sprutor alternativt med en insulinpump. En viktig del i behandlingen är att ha kontroll över sitt blodsockervärde.

Svårt att ta upp glukos vid diabetes typ 2

Vid typ 2-diabetes producerar kroppen fortfarande insulin (till skillnad mot diabetes typ 1), men kroppens celler kan inte ta upp glukos i samma utsträckning som hos friska personer. Detta beror ofta på att cellerna blivit avtrubbade efter ett allt för högt blodglukos under en längre period.

Diabetes typ 2 är vanligt och kommer oftast i vuxen ålder. Sjukdomen kan vara ärftlig, men kan också bero på vilka levnadsvanor man har. Till exempel kan övervikt, högt blodtryck, rökning, graviditet och stress öka risken för att få sjukdomen.

Symptomen kommer ofta långsamt men det är inte alltid några symptom uppkommer vilket gör det svårt att upptäcka begynnande eller pågående sjukdom utan en analys.

Diabetes typ 2 behandling

Det finns stora möjligheter att påverka sin situation om man har typ 2-diabetes. Genom att motionera, se över sina matvanor, minska intag av läsk och godis samt sluta röka kan man förebygga och i viss mån minska sjukdomens påverkan på kroppen. Om inte det räcker för att sänka blodsockervärdet kan man behöva läkemedel för att sänka sockerhalten i blodet.

Andra typer av diabetes

Graviditetsdiabetes

Gravida kvinnor kan få en övergående form av typ 2-diabetes vilken kräver noggrann behandling genom hela graviditeten. Efter förlossningen blir blodsockernivåerna oftast normala igen. Kvinnor som har haft graviditetsdiabetes löper dock ökad risk att utveckla typ 2-diabetes senare i livet.

LADA

LADA, Latent Autoimmune Diabetes of the Adult, är en annan typ av diabetes. Orsaken är där insulinbrist och sjukdomen är förljdakligen en variant av typ 1-diabetes som äldre personer får.

Diabetes kan uppstå efter en inflammation i bukspottkörteln

Diabetes kan utvecklas efter en bukspottkörtelinflammation vid de fall där inflammationen blir så omfattande att de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln skadas. Resultatet blir en typ 1-liknande diabetes som kräver insulinbehandling.

Vanliga symtom på diabetes

  • Behöver kissa ofta och mycket
  • Blir väldigt törstig
  • Känner sig ovanligt trött
  • Är illamående
  • Magont
  • Luktar aceton ur munnen
  • Synrubbningar så att man ser suddigt

Ett annat symtom kan vara svampinfektioner, i munnen, underlivet eller i blöjregionen hos små barn. Ett barn som tidigare har varit torrt kan börja kissa på sig under natten.