Doktorn svarar

Här kan du läsa om vanliga sjukdomar och dess symptomer och vad du ska göra för att undvika dem.

Metabolt Syndrom

Metabolt Syndrom

Metabolt syndrom är ett samlingsnamn för sjukdomar som påverkar vår ämnesomsättning och som ökar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. De ingående sjukdomarna är vart och ett oberoende riskfaktorer men en kombination av dessa ökar risken betydligt.

Övervikt (obecitas) tillsammans med diabetes typ 2 är de största riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen.

Definition av Metabolt Syndrom

  • Insulinresistens (en nedsatt känslighet för insulin) eller diabetes typ 2
  • Blodfettsförändringar med främst höga nivåer av triglycerider och sänkta nivåer av HDL-kolesterol (det bra kolesterolet) samt i vissa fall även en ökning av LDL-kolesterol (det onda kolesterolet)
  • Blodtryckshöjning (hypertoni) då blodtrycket är lika med eller över 130/85 mmHg
  • Övervikt (BodyMassIndex, BMI över 30)
  • Midjemått på mer än 102 centimeter för män och 88 centimeter för kvinnor

Vad orsakar metabolt syndrom

Insulinresistens är den gemensamma nämnaren för de ingående symptomen. Vid insulinresistens kan kroppens celler inte ta upp glukos (blodsocker) i samma utsträckning som hos friska personer. Detta beror ofta på att cellerna blivit avtrubbade efter ett allt för högt blodglukos under en längre period. Rökning, för lite motion och övervikt bidrar alla till ökad insulinresistens.

Behandling av metabolt syndrom

Det är främst en omläggning av livsstilsval som sätts in såsom motion, kostförändringar och en reducering av stressfaktorer.