Doktorn svarar

Här kan du läsa om vanliga sjukdomar och dess symptomer och vad du ska göra för att undvika dem.

Prostatacancer

Prostatacancer

Prostatakörteln ligger runt urinröret och har till uppgift att bilda transportvätska åt spermierna. Cancer i denna körtel är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige. I dagsläget är det oklart exakt vad som orsakar sjukdomen men om man har flera drabbade släktingar är risken för insjuknande större.

Alla tumörer i prostatakörteln behöver dock inte behandlas och man kan i vissa fall leva med dem utan att få några besvär. Det är dessutom fullt möjligt att tillfriskna från prostatacancer och som med de flesta cancersjukdomar ges det bättre förutsättningar för tillfrisknande ju tidigare man ställer diagnos.

Symptom på problem i prostatakörteln

Många märker inte av några symtom men den vanligaste iakttagelsen är en svagare stråle vid urinering och även problem med att urinera fast man känner trängningar. Många kan även få tätare trängningar, även nattetid. Urineringssvårigheter behöver dock inte alls bero på prostatacancer utan kan ha en mängd andra förklaringar.

Behandling

Vilken behandling man får beror bland annat på storleken av tumören, om den har orsakat metastaser (spridit sig), din ålder samt ditt övriga hälsotillstånd. Om det är lämpligt tas tumören bort genom en operation eller med strålbehandling.
Men inte alla tumörer opereras, i vissa fall av kan inte tumören tas bort men då kan sjukdomen bromsas och besvären lindras med hjälp av till exempel hormonbehandling, strålbehandling eller cytostatika.

När ska man söka vård för prostatacancer?

Om man misstänker att man har prostatacancer eller har fått ett test som indikerar prostatacancer skall man omedelbart söka vård på en vårdcentral för att remitteras till onkologen på ett sjukhus.