Fosfat

Fosfat

Just nu för 279 kr
279

Fosfat är direkt inblandat i alla fundamentala livsprocesser.

Av de ca 15 mineraler som vi har i kroppen har vi mest av kalcium och därefter fosfor. Fosfor ingår i varje cell i vår kropp och spelar en central roll för många av kroppens mest grundläggande funktioner. 
Fosfat ingår ofta i de funktionella grupperna1. i kroppens kemiska maskineri bland annat i de energiskapande processernas ATP och i nukleinsyrorna DNA och RNA (generna) och därmed viktig för tillväxt, reparation och upprätthållande av alla kroppsvävnader samt för proteinsyntesen.

Det finns teorier om att fosforbrist kan ligga bakom ett flertal sjukdomar bland annat MS (multipel Skleros), reumatiska sjukdomar, diabetes och olika smärttillstånd dock är bevisen och åsikterna inte helt entydiga.

Kroppen förlorar fosfor varje dygn främst genom utsöndring via njurarna. Denna förlust måste kompenseras genom den mat vi äter. Cirka 70 procent av den fosfor som finns i maten absorberas av kroppen. Om vår mat inte är tillräcklig eller om kroppens förmåga att uppta och utnyttja de tillförda näringsämnena är dålig uppstår brister. Vid brist utnyttjar kroppen den fosfor och det kalciumfosfat som finns i skelett och i vår muskulatur. Blir uttaget långvarigt försvagas båda.

Fosfat mäts i plasma vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera.

1. En funktionell grupp är en grupp av atomer som tillsammans utgör en del av en molekyl och som på ett avgörande sätt påverkar molekylens egenskaper.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.
Granskare: David Jonsson, näringsfysiolog (Master of science in Nutrition), Pauluns Näringscenter.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation