Glutamyltransferas, GT

Glutamyltransferas, GT

Just nu för 279 kr
279

GT ingår i en fullständig leveranalys för att utvärdera leverns allmänna tillstånd. Analysen är även av vikt vid bedömning av alkoholism och/eller riskbruk.

GT (glutamyltransferas) är ett enzym1. som ökar då levern utsätts för hård press såsom vid leversjukdom eller vid långvarigt och stort intag av alkohol, mediciner eller andra giftiga ämnen

Även ett litet intag av alkohol inom 24 timmar före provtagningen ökar GT-värdet temporärt. Gamma GT värdet ökar med åldern hos kvinnor men inte hos män.

1. Enzymer är proteiner som katalyserar, ökar eller minskar en reaktion, hastigheten på kemiska reaktioner i kroppen.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2014

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation

Mat och alkohol

  • Undvik fet mat och alkohol dagen före din provtagning