Luteiniserande hormon, LH

Luteiniserande hormon, LH

Just nu för 349 kr
349

Luteiniserande hormon är främst ett fertilitetshormon hos både män och kvinnor.

LH (luteiniserande hormon) utsöndras från celler i hypofysens framlob och verkar på gonaderna (äggstockar och testiklar). LH klassas därför, tillsammans med FSH (follikelstimulerande hormon) och HCG (humant koriongonadotropin), till de såkallade gonadotropinerna. 

Hos kvinnor stimulerar LH till ägglossning, styr gulkroppsfunktionen och stimulerar progesteronsyntesen. Hos män stimulerar LH testosteronproduktionen i testiklarnas interstitiella celler (Leydig-cellerna) och kallas därav även ibland för ICSH (interstitialcellstimulerende hormon). 

Beroende på koncentrationerna av könshormonerna österogen (östradiol), progesteron och testosteron varierar utsöndringen av LH ifrån hypofysen.

 • Barn har låga LH-värden som vid pubertet stiger till vuxennivåer.
 • Hos kvinnor i fertil ålder varierar utsöndringen under menstruationscykeln där LH uppvisar en topp precis innan ägglossning för att sedan sjunka till relativt stabila nivåer resten av cykeln.
 • Efter menopausen ökar LH kraftigt, detta beror av att könshormonerna minskat och därför inte längre återkopplar till hypofysen att minska sin produktion. Nivåerna faller därefter något med ökande ålder.
 • Hos män ligger LH relativt konstant på nivåer som motsvarar den nivån som kvinnor normalt sett ligger i när de inte har ägglossning. Värdena avtar även här något vid hög ålder.

Analysen används bland annat vid utredning av:

 1. Menstruationsproblem, gonadinsuffiens, fertilitetsutredning.
 2. Pubertetsutredning
 3. Polycystiska ovarier (tillsammans med FSH)
 4. Misstanke om hormonproducerande tumörer i ovarier/testiklar eller i hypofysen

Menstruationsrubbning, gonadinsuffiens, fertilitetsutredning:

Vid ovansående frägeställningar är det viktigt att först utreda om orsaken är primär eller sekundär.

 • Primär: Orsaken har sitt ursprung i äggstockarna/testiklarna
 • Sekundär: Orsaken beror på problem i hypofys alternativt hypotalamus

Är orsaken primär är LH och FSH förhöjda.
Är de låga eller normala är orsaken en sekundär svikt.

Om syftet med provet är att utvärdera din fertilitet ska provet tas dag 2-5 i menstruationscykeln.

Tänk på att de flesta sorters p-piller hämmar hypofysfunktionen varför det inte går att sätta diagnos vid intag.

LH mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

 • Är du kvinna i fertil ålder kan det vara intressant att veta vart i din menscykel du befinner dig
 • Luteiniserande hormon: Om syftet med provet är att utvärdera din fertilitet ska provet tas dag 2-5 i menstruationscykeln.
 • Tänk på att de flesta sorters p-piller hämmar hypofysfunktion och ger låga värden av hormonerna LH och FSH