Magnesium

Magnesium

Just nu för 349 kr
349

Magnesium reglerar en rad biokemiska och fysiologiska processer i kroppen. Ämnet krävs för nerv- och muskelfunktion, för syntes av gener och för en normal energiomsättning.

(Tas i serum1. på Aleris Medilab)

Magnesium kallas ofta för ”anti-stress mineralet” och brist på magnesium är, näst efter D-vitamin, den vanligaste bristen i vårt moderna samhälle. Orsakerna är ofta relaterade till bristande kost men också till intag av mediciner vilka är vanliga idag. Magnesiumbrist kan orsaka både mentala dysfunktioner och öka risken för hjärt- och kärlsjukdom. 
Brist orsakas främst genom att man generellt äter en kost med för lite fullkorn, nötter och grönsaker. Andra orsaker är att de vanligaste medicinerna vi konsumerar, vilka har en påverkan på levern, har en negativ effekt på vårt magnesiumupptag exempelvis mediciner vid diabetes och mot högt blodtryck. 

Magnesium är ett av våra viktigaste mineraler. Väldigt många enzym2. vilka ansvarar för att vår kropps avancerade maskineri skall fungera är beroende av tillräcklig tillgång till mineralet. Att magnesium medverkar vid så många olika processer i vår kropp gör att symptomen för en brist blir väldigt många och diffusa och många olika organ och organsystem kan få en nedsatt funktion om intaget är för lågt eller för mycket utsöndras.

En av de viktigaste funktionerna magnesium har är att det medverkar vid cellernas energiproduktion vilket gör det essentiellt vid alla energikrävande processer likt muskelrörelser och nervimpulser. Ett organ för vilket magnesium är extra viktigt är hjärtat. Hjärtat är en muskel vilket ständigt är i behov av kontinuerlig energitillförsel för att fungera optimalt. En av de alvarligaste konsekvenserna av magnesiumbrist är därav arytmi och andra problem i hjärt- och kärlsystemet. Studier har även funnit kopplingar mellan plötslig hjärtsvikt och magnesiumbrist.

Som tidigare nämnt är magnesium också av vikt för vår mentala hälsa varför brist kan orsaka en försämring även i förmågor relaterat till denna.
Att känna förvirring, irritation och apati samt uppleva ett försämrat minne och förmåga att ta in ny information kan även det vara bristsymptom. Även depression och överaktivitet har i vissa studier kunnat dämpas av tillräckliga magnesiumnivåer. 
Utöver detta ingår magnesium i ett flertal av de signalsubstanser vilka har till uppgift att förmedla känslo- och muskulära nervimpulser.

Magnesium är en så kallad antagonist till kalcium vilket innebär att den verkar i motsatt riktning mot kalcium. Då kalcium är viktigt för att aktivera en muskel hjälper magnesium till att få den att slappna av igen. Därför har magnesium även en lugnande effekt på spända muskler och hjälper dig att slappna av då du är uppe i varv. Har vi för lite magnesium i förhållande till kalcium kan vi därför få en överspänning i kroppens muskler. Därför kallas magnesium ofta för ett anti-stress ämne och minskar utsöndring av stresshormoner vilket kan bero på överspända muskler under längre perioder.
Magnesiumets förmåga att få spända muskler att slappna av gör att många tror att det kan motverka muskelkramper dock har inga studier kunnat påvisa samband mellan magnesiumbrist och ökad krampbenägenhet.

Magnesium kan mätas både i plasma,vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats utan att blodet har fått koagulera, eller i serum
1. Serum är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.
2. Enzymer är proteiner som katalyserar, ökar eller minskar en reaktion, hastigheten på kemiska reaktioner

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation

Mat och alkohol

  • Undvik fet mat och alkohol dagen före din provtagning