Neutrofila Granulocyter

Neutrofila Granulocyter

Just nu för 299 kr
299

Neutrofila granulocyter utgör 40 - 75 % av det totala antalet vita blodkroppar i blodet och är därmed våra vanligaste vita blodkroppar. De har stor mobiliseringsförmåga och rör sig snabbt till behövande områden där de bryter ner och fagocyterar1. skadliga molekyler av olika ursprung.

Neutrofila granulocyter, eller bara neutrofiler, är en typ av vita blodkroppar som tillhör sorten granulocyter vilka är viktiga för kroppens bekämpande av bakterier, parasiter och allergener (allergiframkallande ämnen).
Neutrofilernas viktigaste insatts är att agera vid inflammation, de bryter ner skadad vävnad och dödar mikrober (främmande ämnen framför allt bakterier) som på olika sätt kommit in i vår kropp. 

I granulocyternas cellplasma som omger dess kärna finns granula. Dessa granula innehåller vanligen cellnedbytande (lysosomala) parasit och bakteriedödande ämnen eller vasoaktiva (kärlpåverkande) ämnen beroende av vilket granulocytgrupp de tillhör.  
På grund av att granulerna i neutrofilerna ändrar utseende under cellernas mognadsprocess går dessa, tillsammans med neutrofilernas kärnform, att använda som markör för omogna celler och därför även för begynnande leukemi.

Hur ser en neutrofil ut?

Neutrofilerna har en speciellt formad kärna med synliga lober vilken, i en helt mogen neutrofil, kan vara uppdelad i fem lober. I lägre mognadsgrader ses färre lober. Hos kvinnor innehar ett fåtal av neutrofilerna (ca 3 %) en speciell kärnform en så kallad Barr body i en av dess kärnlober.

Neutrofilernas cellplasma innehåller tre olika granula.

  • De primära granula, vilka är de första som skapas under cellens mognadsprocess, innehåller celldödande och bakteriedödande ämnen (lysosomala hydrolaser och myeloperoxidas).
  • Sekundära granula utsöndrar inflammationsaktiverande ämnen som aktiverar komplementsystemet, leukocytadhesionen och bryter ner kollagen samt bakteriella cellmembraner.
  • Tertiära granula innehåller ämnen (gelatinas) som löser upp trasigt kollagen samt ett annat så kallat glykoprotein som hjälper till då neutrofilen ska fagocytera (äta upp) det skadliga för att kunna eliminera det ur kroppen. 

1. Fagocytos är förmågan hos en cell att ta upp och bryta ned fasta partiklar.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2015

 

Innan du tar provet

Medicinering

  • Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)
  • Analys bör inte utföras vid pågående eller nyss avslutad antibiotikabehandling

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation