Testosteron, bioaktivt (obundet)

Testosteron, bioaktivt (obundet)

Just nu för 459 kr
459

Den del av ditt totala testosteron som kan påverka kroppens organ och vävnader. Svaret beräknas på SHBG, Testosteron och en albuminkonstant.

Testosteron har betydelse hos både män och kvinnor främst genom sin påverkan på könsdrift och muskelfunktion.
Testosteronet utövar sin effekt genom bindning till och aktivering av androgena receptorer i cellen. Bindningen medför ett förändrat uttryck av dina gener vilket i sin tur skapar de proteiner som svarar för hormonets påverkan. Androgena receptorer återfinns främst i muskelvävnad och könsorgan.

I blodet cirkulerar testosteron bundet till SHBG (sexualhormon-bindande globulin) och albumin. Bara 1 - 2% av testosteronet i plasma är fritt, och detta är den biologiskt aktiva formen av hormonet. Testosteronproduktionen stimuleras av LH (luteiniserande hormon)) från hypofysens framlob. Fritt testosteron har negativ ''feed-back''-effekt på hypofysen och hämmar LH-produktionen. Därför är koncentrationen av fritt testosteron konstant så länge hypofysen fungerar normalt. 

Testosteron ligger bakom utvecklingen av sekundära könskarakteristika hos pojkar (androgen effekt). Dessutom stimulerar testosteron proteinsyntes och längdtillväxt (anabol effekt), och ger tillväxtspurt under puberteten. Vidare är testosteron nödvändigt för normal spermieproduktion. Hos män bildas testosteron från kolesterol i testiklarnas Leydig-celler. 

Det finns smärre koncentrationer av testosteron i blodet hos kvinnor. Detta testosteron produceras i äggstockar och binjurar.

Serumkoncentrationen av testosteron hänger samman i med SHBG-koncentrationen i viss grad. Kvoten testosteron/SHBG är ett gott mått på fritt testosteron. Det är därför viktigt att också mäta SHBG i situationer där graden av proteinbindning kan variera.
Dålig sömn samt eventuell träning innan provtagningen kan ge en nedgång av värdena med upp till 20 %. 

Testosteron, bioaktivt mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

 

Skribent: Håkan Rundqvist, träningsfysiolog (Msc Physiologi, Doktorand)

© Blodkollen Sverige AB 2015

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation
  • Då analysen är en dygnsvarierande parameter bör provet tas på morgonen innan klockan 10.00
  • Det är viktigt att du sitter ner i lugn och ro i minst en kvart på provtagningsenheten innan du tar ditt prov så att eventuell korttidsstress inte påverkar ditt analysresultat
  • Kroppsaktivitet kan påverka analysen varför träning innan provtagning bör undvikas
  • Är du kvinna i fertil ålder kan det vara intressant att veta vart i din menscykel du befinner dig

Mat och alkohol

  • Provet ska tas fastande vilket betyder att ingen mat ska ha intagits på tolv timmar innan provtagningen. Observera att allt utom vatten samt te och kaffe utan tillsatser av socker eller mjölk räknas, även eventuella mediciner