Transferrinreceptor

Transferrinreceptor

Just nu för 299 kr
299

Transferrinreceptor är en mycket känslig markör för järnbrist.

Den vanligaste analysen för kontroll av järnbrist är ferritin vilket återspeglar kroppens samlade järndepåer men då ferritin även ökar vid inflammationer kan detta medföra falskt för höga värden. Då är en transferrinreceptoranalys en säkrare analys.

Kroppen tillgodogör sig järn när transferrin fyllda med järnmolekyler binder till sin receptor, transferrinreceptorn. De flesta av dessa receptorer finns på ytan av förstadiet till de mogna röda blodkropparna. Vid brist på järn ökar mängden av dessa receptorer för att möjliggöra ett ökat järnupptag. Den fria mängden av dessa receptorer frisätts ifrån blodcellernas yta och ökar även den vid en brist på järn varför en analys av dem är ett bra komplement vid frågeställningar om ett ökat järnbehov.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2014

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation