Transglutaminas ak

Transglutaminas ak

Just nu för 699 kr
699

Transglutaminas antikroppar är den analys som har högst sensitivitet och specificitet vid diagnostik av glutenintolerans (Celiaki).

Ofta (ej aleris laboratorier) ingår i denna analys även en screening efter Ig A1.

Tunntarmen har en veckad slemhinna. På vecken finns utskott som kallas villi (tarmludd). På ytan har dessa villi ett lager tarmceller som tar upp näring. Dessa tarmceller har i sin tur egna utskott på ytan, som kallas mickrovilli (borstbräm). I tarmens mickrovilli finns det en massa enzymer2. som behövs för matsmältningen. På grund av villi och dess mickrovilli uppgår tarmens adsorptionsyta till närmare 250 kvadratmeter vilket maximerar tarmens möjligheter att ta upp näring

Glutenintolerans är mycket vanligt och kvinnor drabbas oftare än män. Vid glutenintolerans ger ett intag av gluten förändringar av tarmens slemhinna. Till förändringarna hör:

  • Mängden immunceller (av sort T-lymfocyter3.) ökar
  • Villi (tarmluddet) skadas vilket minskar tarmens totala adsorptionsyta. Det medför även att näringsämnen i allt större grad läcker ut i tarmen
  • Mickrovilli (borstbrämet) skadas också vilket leder till att enzym går förlorade, exempelvis laktas som bryter ner mjölksocker (laktos) i vår mat. Degenerationen medför att obehag uppstår vid intag livsmedel som innehåller mjölksocker

Glutenskadan är störst i övre delen av tunntarmen där bland annat järn och kalk tas upp vilket medför att kroppen inta tar upp tillräckligt av dessa ämnen.

Transglutaminas mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

1. Immunoglobulin A är en antikropp i som spelar en viktig roll i slemhinnornas immunförsvar 
2. Enzymer är proteiner som katalyserar, ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner
3. T-lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som utgör en del av den adaptiva delen av kroppens immunförsvar och som skapas efter en infektion för att känna igen och mottverka en ytterligare infektion av samma slag
 

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation