Seniorkollen Man

Seniorkollen Man

Just nu för 1 399 kr
1399

När man blir äldre fungerar kanske inte alltid kroppen som den brukade och allt fler krämpor kan uppkomma. Till de vanligaste besvären relaterat till ålder hör bland annat; 

 • Diabetes 
 • Benskörhet (osteoporos)
 • Hjärt/Kärlsjukdomar
 • Undernäring
 • Depression och ett sämre allmäntillstånd

Upptäcks besvär i ett tidigt skede kan diagnos snabbare sättas och behandling påbörjas innan större problem uppstår. Det ger även möjlighet att följa dina värden över tid och därmed förutsättningar att hjälpa din kropp att hålla sig vid bra vitalitet längre.
Paketet innehåller parametrar vilka undersöker lever, njurar, blodfettsstatus, hjärt-kärl status, blodbild, ämnesomsättning, vitamin- mineralstatus, prostatan, hormonnivåer samt blodsockerstatus. Det går även att lägga till analys för artrit.

Paketet kan hjälpa dig att:

 • Göra en inledande utvärdering ditt nuvarande mående.
 • Säkerställa att medicinska orsaker inte begränsar hur dina livsstilsval bör se ut och ger dig en fingervisning om något bör förändras.
 • Följ ditt hälsorelaterande mönster över tid och ge dig själv möjlighet att proaktivt kunna undvika sjukdom och vårdbesök.
 • Då du redan har dina värden i handen då du besöker din läkare kan diagnos snabbare göras och åtgärder snabbare sättas in.

Paketet tittar på parametrar relaterade till:

 1. Hormoner: Energinivåer, lust, stressnivå
 2. Blodvärden/syretransport: Energinivåer, kondition
 3. Energimetabolism: Grundläggande ämnesomsättningsförmåga
 4. Vitamin/ mineraler, brister: Optimera ditt kostintag och förebygg undernäring och bristsjukdomar
 5. Sjukdom/förebyggande: Vällevnadssjukdomar, folksjukdomar, hjärtinfarkt, prostatacancer

Genom att klicka på analysnamnet kan du läsa mer om varje ingående analys
 

Innan du tar provet

Medicinering

 • Om du äter någon järnmedicin eller andra mineraler och vitaminer (kosttillskott) skall dessa inte tas 24 timmar innan din provtagning
 • Stora mängder av Biotin (vitamin B7) kan påverka resultatet varför du bör avstå från detta några dagar innan din provtagning
 • Analys bör inte utföras vid medicinering med NSAID-preparat (antiinflamatoriska medel samt lättare värk- och febernedsättande medel med undantag för paracetamol)
 • Om du äter Levaxin ska detta inte tas på dagen för din provtagning

Viktigt inför din provtagning

 • Ta med Giltig Legitimation
 • Då analysen är en dygnsvarierande parameter bör provet tas på morgonen innan klockan 10.00
 • Då analysen är en dygnsvarierande parameter bör provet tas på morgonen mellan klockan 08.00 - 10.00
 • Vid upprepade provtagningar bör provet tas vid samma tidpunkt på dagen
 • Det är viktigt att du sitter ner i lugn och ro i minst en kvart på provtagningsenheten innan du tar ditt prov så att eventuell korttidsstress inte påverkar ditt analysresultat
 • Kroppsaktivitet kan påverka analysen varför träning innan provtagning bör undvikas
 • Är du kvinna i fertil ålder kan det vara intressant att veta vart i din menscykel du befinner dig

Mat och alkohol

 • Provet ska tas fastande vilket betyder att ingen mat ska ha intagits på tolv timmar innan provtagningen. Observera att allt utom vatten samt te och kaffe utan tillsatser av socker eller mjölk räknas, även eventuella mediciner
 • Undvik fet mat och alkohol dagen före din provtagning
 • Det är bra om du äter som du normalt brukar göra då stora måltider kan öka dina levervärden temporärt.