Senaste från oss

Här kan du läsa våra senaste inlägg som handlar om bland annat kropp och hälsa

Krönika av Sköldkörtelföreningens ordförande Nadja Öström

TSH är det absolut vanligaste blodprovet som tas vid misstanke om sköldkörtelsjukdom och även sedan för att bedöma hur väl medicinering för underfunktion i sköldkörteln fungerar.
TSH betyder Tyreoidea-stimulerande-hormon och produceras i hypofysen i hjärnan för att skicka order till sköldkörteln för att öka eller minska produktionen av sköldkörtelhormon.

Friska individer har ett TSH på ca 0,3-1,2 men referensen ligger på 0,3-4,0. Referens tas fram av resultaten av 95% av befolkningen, och dessa har ju givetvis inte optimala värden eftersom vi vet att ca 7% har sköldkörtelsjukdom och minst lika många har symtom men vägras diagnos för ibland sitter felet faktiskt nån annanstans. Tex kan b12 brist och järnbrist men även näringsbrist (Tex mangan, koppar, krom, zink, a vitamin) störa hur väl sköldkörtelhormonerna blir aktiva, inaktiva och fungerar på cellnivå.

För att det inaktiva sköldkörtelhormonet T4 ska omvandlas till det aktiva T3 krävs bland annat selen. För att T4, som är ett lagringshormon som bildas mest i sköldkörteln behövs jod och tyrosin (från proteiner). För att det aktiva T3 ska få tillgång till energicentrumet i cellen, mitokondrien och citronsyracykeln där energi/ATP bildas så behövs även näringsämnen och kortisol. Vid skiftande blodsocker, stress eller utmattning och för lite återhämtning kan vårt kortisol försvåra för T3 tillgång till cellen.

Näringsbrist, sjukdom och en stressad kropp kan även orsaka att ett enzym (dejodinas D3) ombildar T4 till det hindrande revereserade T3 som upptar receptorer på cellen där det aktiva T3 ska tas upp.

Kroppen är smart och vill hjälpa oss att förstå via symtom som smärta, trötthet och hjärndimma som man får med för liten tillgång av vår energi i cellerna att vi måste agera. Kanske behöver vi bättre näringsintag, kanske är vi fulla av inflammation pga av stress och fel kost. Kanske har vi tränat för hårt utan återhämtning, kanske oroar vi oss för mycket, kanske pressar vi oss för hårt, kanske är livet vi lever för hotfullt och vår stenålderskropp vill få oss in i grottan för att slicka såren och vila, kanske kroppen upplever hot när vi utsätter oss för människor som går oss att må dåligt. Vår kropp är densamma som när vi levde i grottor och fungerar egentligen perfekt, reagerar som den ska. Men vi lyssnar inte och lever som om vi vore supermänniskor där arbetet tar mycket av vår energi. Vi äter inte riktigt som människodjuret är byggt för. Vi ställer orimliga krav på oss själva som sätter igång vårt sympatiska nervsystem. Utan vila, härliga avslappnande och glädjande tankar och återhämtning får vår kropp aldrig den vila som krävs för läkning.

Det tar ca 30 år för våra kroppar att bli sjuka. Så vi är enormt starka. Men när vi väl gått sönder är det tuffare att ta sig tillbaka, om vi ens blir som vi en gång var....

Sköldkörteln är omnämnd redan 300 år före kristus och man har opererat den sedan 1100-talet, även om många dog! På 1800 talet fick de med typiska symtom på hypotyreos, eller myxödem som man kallade det, sköldkörtelhormoner direkt i blodet från får. Man har då sett att symtomen förbättrades. Senare förstod man att sköldkörtelhormoner från svin kunde användas oralt och detta blev då standardbehandling fram till 50-talet då det syntetiska T4 hormoner togs fram. 1951 godkändes Levaxin i Sverige med endast ett fåtal som studerats och deras myxödem (svullnad) förbättrats. Levaxin innehåller det syntetiska hormonet T4 som då måste omvandlas i kroppen till det aktiva T3.
På 70-talet hade alla svinhormon tagits bort från marknaden i Sverige och kunde endast fås på licens. Levaxin blev standard behandling och TSH mätinstrument för hur väl patienten mådde....
Och sen verkar det som att den kliniska bilden hos patienten och symtomen sakta glömdes bort eftersom man nu kunde mäta i blodet hur patienten mår. Är TSH inom referens så är det inget fel på skökdkörtelhälsan får alldeles för många erfara.

En del har så många typiska symtom på hypotyreos och springer hos läkare i många många år men eftersom TSH är inom referens (0.3-4.0 men ibland även upp mot 10) så får dom ingen hjälp  Behandlingsmålen efterföljs inte heller av alla läkare, utan människor behandlas med levaxin och värden över 1 på TSH godkänns trots att behandlingsmål är under 1. Man tror att även vid behandling är det TSH mellan 0.3-4.0 som eftersträvas vilket är helt fel!

Patienter som medicineras för hypotyreos och TSH är inom referens och kanske tom under 1 men fortfarande har symtom hänvisas allt för ofta runt i vården då man glömt att många av dessa symtom visar att hormonerna inte fungerar korrekt. Hur många får inte antidepressiva mediciner, omeprazol för reflux, värktabletter, sömntabletter och jag vet inte vad för typiska hypotyreossymtom. Nej allt kan inte bero på sköldkörteln men om man medicinerar för sköldkörtelsjukdom borde högsta prioritet vara individanpassad optimal medicinering.

Utvecklingen går framåt i många sjukdomar, men vi hade det bättre på 1800 talet när symtombilden var styrande och inte ett blodprov som visar vad hypofysen kan göra. Sköldkörtelhälsa är så mycket mer än TSH och T4. Sköldkörtelsjukdom borde vara så intressant eftersom det är en mycket komplex sjukdom som är så olika hos alla  Orsaken borde undersökas och näringsbrister en självklarhet att se över. Men jag uppfattar att denna komplexa sjukdom viftas bort, och vi uppfattas som jobbiga patienter. Men vi känner våra kroppar och ska inte dövas med betablockerare, ssri, värktabletter och sjukskrivning för att vården glömt bort en hel sjukdom och dess symtom pga av ett blodprov och Levaxin.

Vården och dess specialister borde skämmas! Jag upplever att allt för många stoppar givet i sanden och hoppas att problemet försvinner. Tänk va många som skulle återfå livet med individuell behandling! Tänk vad samhället skulle spara pengar! Nu tror jag mest Takeda som tillverkar levaxin är den enda i samhället som får förtjänst på denna sjukdom och så många människor förlorar så mycket i livet. 

TSH är bra, men bara tillsammans med andra faktorer och kunskap. Levaxin är bra på dem det fungerar på, men gör det det på alla.... nej. Backa tillbaka till kunskapen som fanns och använd dagens teknik och ökade kunskaper om kroppen som finns. Lyft de kunniga och öka forskningen så att läkare kan bli tryggare i alla behandlingar. Alla skulle tjäna på det.