Senaste från oss

Här kan du läsa våra senaste inlägg som handlar om bland annat kropp och hälsa

Optimera hälsan med rätt mängd magnesium

Magnesium kallas ofta för ”anti-stress mineralet” och brist på ämnet är, näst efter D-vitamin, den vanligaste bristen i vårt moderna samhälle. Magnesiumbrist kan bland annat orsaka försämrad muskelfunktion, mentala dysfunktioner samt öka risken för hjärt- och kärlsjukdom.

Orsakerna till brist är ofta relaterade till att kosten består av för lite fullkorn, nötter och grönsaker. Men också till intag av mediciner som är vanliga idag. Magnesium reglerar en rad biokemiska och fysiologiska processer i kroppen och ämnet krävs för nerv- och muskelfunktion, för syntes av gener och för en normal energiomsättning. De vanligaste medicinerna vi konsumerar idag, som ofta har en påverkan på levern, har en negativ effekt på vårt magnesiumupptag, exempelvis mediciner vid diabetes och mot högt blodtryck.

Viktigt för hjärtat

Magnesium är ett av våra viktigaste mineraler. Väldigt många enzymer som ansvarar för att vår kropps avancerade maskineri skall fungera är beroende av tillräcklig tillgång till mineralet. Att magnesium medverkar vid så många olika processer i vår kropp gör att symptomen för en brist blir väldigt många och diffusa och många olika organ och organsystem kan få en nedsatt funktion om intaget är för lågt eller för mycket utsöndras.

En av de viktigaste funktionerna magnesium har är att det medverkar vid cellernas energiproduktion vilket gör det essentiellt vid alla energikrävande processer likt muskelrörelser och nervimpulser. Ett organ för vilket magnesium är extra viktigt är hjärtat. Hjärtat är en muskel som ständigt är i behov av kontinuerlig energitillförsel för att fungera optimalt. En av de alvarligaste konsekvenserna av magnesiumbrist är därför arytmi och andra problem i hjärt- och kärlsystemet. Studier har även funnit kopplingar mellan plötslig hjärtsvikt och magnesiumbrist.

Som tidigare nämnt är magnesium också av vikt för vår mentala hälsa varför brist kan orsaka en försämring även i förmågor relaterat till denna. Att känna förvirring, irritation och apati samt uppleva ett försämrat minne och förmåga att ta in ny information kan även det vara bristsymptom. Även depression och överaktivitet har i vissa studier kunnat dämpas av tillräckliga magnesiumnivåer.

Minskar utsöndring av stresshormoner

Utöver detta ingår magnesium i ett flertal av de signalsubstanser som har till uppgift att förmedla känslo- och muskulära nervimpulser. Magnesium är en så kallad antagonist till kalcium vilket innebär att den verkar i motsatt riktning mot kalcium. Då kalcium är viktigt för att aktivera en muskel hjälper magnesium till att få den att slappna av igen. Därför har magnesium även en lugnande effekt på spända muskler och hjälper dig att slappna av då du är uppe i varv. Har vi för lite magnesium i förhållande till kalcium kan vi därför få en överspänning i kroppens muskler.

Det här är anledningen till att magnesium ofta kallas för ett anti-stress ämne och minskar utsöndring av stresshormoner vilket kan bero på överspända muskler under längre perioder. Magnesiumets förmåga att få spända muskler att slappna av gör att många tror att det kan motverka muskelkramper. Dock har inga studier kunnat påvisa samband mellan magnesiumbrist och ökad krampbenägenhet.

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

Tack till Hälsorapporten för redigering av texten