Senaste från oss

Här kan du läsa våra senaste inlägg som handlar om bland annat kropp och hälsa

Snus och aktivitet. Hur påverkar det kroppen?

Vi kan börja med att konstatera att snusning är snäppet bättre än rökning på grund av att det inte påverkar lungornas vitalitet på samma sätt. Snus har dock ändå en del nackdelar framförallt om du vill få resultat av din träning.
I Norge genomfördes en studie vilket visade på en ökad mängd skador hos dem som snusade jämfört med dem som inte gjorde det, både hos dem som regelbundet tränade och hos dem som inte tränade alls. Orsaken till den ökade skaderisken berodde främst på minskat blodflöde till musklerna och försämrad nervkommunikation i musklerna.
Några mer djupgående förklaringar till dessa effekter är att nikotinet hindrar nervernas kommunikationen mellan muskelfibrerna vilket ger resultatet att koordinationen försämras och förmågan att koppla in tillräckligt med styrka då det behövs minskar.
Nikotinet reducerar även blodflödet till muskelvävnaderna vilket ger ett försämrat bortforslande av laktat och andra avfallskomponenter samt att energi inte har möjlighet att tillföras i den takt som vid hårda pass kan krävas, även tvärsnittsarean på muskeln reduceras vilket kan ge minskad förmåga vid tunga lyft.
Snuset stör även den allmänna cirkulationen vilket minskar blodtillförsel till hjärnan och minskar dess förmåga att svara på de stimuli som genereras av hård träning och som ska leda till en muskelutveckling.
Vilopulsen ökar och maxpulsen sänks också som ett resultat av att cirkulationsreduceringen, Detta medför att din kardioträning inte ger de resultat som de normalt skulle ge.
Även ämnesomsättningen påverkas genom att öka serotonin och dopaminhalten och minska utsöndringen av insulin. Cellerna får då svårare med återhämtningen efter avslutat pass. Nikotinet minskar även de hungerreglerande signalerna genom att stressa kroppen via den ökade dopaminutsöndringen. Långvarig utsöndring av dopamin leder i sin tur till ökad risk för hjärt och kärlsjukdomar mm.
Så kontentan:
Ska du, trots att ha läst texten ovan, ändå snusa så gör det inte i anslutning till din träning, varken före eller efter.

Skribent: Lovisa Ryding, Biomedicinsk analytiker.