Sköldkörtelförbundet

Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom och den enda som aktivt arbetar för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i enlighet med Sveriges Patientlag. Sköldkörtelförbundet är en ideell organisation för personer med sköldkörtelsjukdom, anhöriga, andra närstående samt de som vill stödja dess verksamhet. Och ju fler vi är, desto snabbare kan vården förbättras!

Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla såväl diagnostisering som behandling av sköldkörtelsjukdom. Vi har sedan 2014 knutit nya kontakter med politiker, myndigheter, vårdgivare, intresseorganisationer, i och utanför Sverige, för att skapa ett organiserat samarbete på bred front.

Omkring 460 000 personer i Sverige har en sköldkörteldiagnos. Ungefär 80 procent är kvinnor. Utöver dessa kan mörkertalet vara stort.

Sköldkörtelförbundet samarbetar med Blodkollen för att möjliggöra en bredare kontroll av patienter med sköldkörtelsjukdom än vad vården normalt erbjuder.

Besök Sköldkörtelförbundet här

Här nedan ser du våra specialdesignade paket

Vid medlemskap i Sköldkörtelförbundet erhåller du 15 % rabatt på samtliga analyser från Blodkollen.

Sköldkörtelsjukdom kan medföra både sänkta nivåer av magsyra och en störd matsmältning vilket försvårar upptaget av olika näringsämnen. I detta paket tittar vi närmare på några av dessa

I detta paket tittar vi på sköldkörtelns funktion och, av denna beroende komponenter. Här tittar vi på de flesta sköldkörtelpåverkade områdena.

Pris: 999 kr.

I detta paket tittar vi på sköldkörtelns funktion och, av denna beroende komponenter. Vi tittar även på eventuell autoimmunitet.

Pris: 799 kr.

I detta paket tittar vi på sköldkörtelns funktion och, av denna beroende komponenter. Hur ser din ämnesomsättning ut?

Pris: 350 kr.

Innehåller 10 analyser och fokuserar på indikatorer för sköldkörtel- och binjureproblem. Dessa kan orsaka besvär som trötthet och upplevd energibrist.

Pris: 1499 kr.​