Bilirubin

Bilirubin

Just nu för 179 kr
179

Bilirubin är en nedbrytningsprodukt från blodets hemoglobin och utsöndras från levern via gallan till tarmen. Analysen görs främst för att undersöka om en nedsatt leverfunktion beror av stopp i gallvägarna.

Blodets röda blodkroppar hör till de celler som omsätts mest och lever kortast. Livslängden på en röd blodkropp är omkring 120 dagar. Därefter tas de omhand och bryts ner av mjälten och levern varpå nedbrytningsprodukter skapas. Den största nedbrytningsprodukten kommer av blodets järninnehållande hemoglobin som i sitt nedbrytande slutskede blir till bilirubin, som är kraftigt gult till färgen. 
Bilirubinet tas om hand av levern och utsöndras via gallan till tarmarna. Här bryts bilirubinet ner ytterligare av bakterier och bildar det bruna färgämne som ger avföringen dess färg.

Vid stopp i gallgångarna kommer ej något bilirubin ut i tarmen och avföringen blir vit & kittfärgad.

Relaterade leveranalyser;

  • ALAT
  • ASAT
  • ALP 
  • GT

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2014

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation