PEth, Fosfatidyletanol

PEth, Fosfatidyletanol

Just nu för 949 kr
949

Fosfatidyletanol (PEth) förekommer normalt inte i blodet utan bildas i cellens membran endast när alkohol finns närvarande
Enstaka intag av alkohol till berusningsnivå påverkar inte PEth-värdet men ett mer regelbundet intag, minst en veckas överkonsumtion, ger förhöjda värden.
PEth ansamlas i de röda blodkropparna och koncentration av PEth motsvarar individens alkoholkonsumtion. 
Ju kraftigare alkoholmissbruk desto högre är koncentration av PEth.
Man kan mäta PEth upp till 4 veckor efter avhållsamhet från alkohol och halveringstiden beräknas till 4 dagar.

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation