Reumatoid faktor, RF

Reumatoid faktor, RF

Just nu för 799 kr
799

Används vid diagnostik av Reumatoid artrit.

Vid beställning av denna analys ingår oftast även CCP-ak för en fullständig screening.

Autoimmuna1. sjukdomar kan indelas i två grupper, organspecifika och systemiska. 

  1. Organspecifika sjukdomar är sjukdomar som exempelvis sköldkörtelspecifika Hashimotos sjukdom eller celiaki, glutenintolerans, där specifika organ attackeras av immunförsvaret.
  2. Systemiska sjukdomar däremot kan påverka alla delar av kroppen och flera system samtidigt, även flera olika organ. Sjukdomar som systemisk lupus erythematosus (SLE) och reumatoid artrit tillhör gruppen systemiska sjukdomar.

Reumatoid artrit är en av de vanligaste systemiska autoimmuna sjukdomar som drabbar cirka 0,5-1 % av befolkningen.

Diagnos av reumatoid artrit sker i ett första skede genom symptomatiska uttryck framför allt inflammationer i de mindre lederna samt genom laboratorieanalyser.

Reumatoid faktor kan förekomma i flera former men formen Ig M2. har visat sig ha högst sensitivitet hos människor av europeiskt ursprung3. och återfinns hos 60-80 % av alla med reumatoid artrit i den gruppen.

Hög lipidhalt eller hemolys (blodcellssönderfall) i serumprov kan störa analysen.

Reumatoid faktor Ig M mäts i serum vilket är det som återstår av blodet när alla celler har avlägsnats efter att blodet har fått koagulera.

1.Autoimmun är då kroppen angriper sina egna celler. När detta händer skapas antikroppar emot det aktuella ämnet vilka kan detekteras i blodet.
2. Immunglobulin M (IgM) är en antikropp som ingår i det primära immunförsvaret
3. Forskning har bedrivits på denna grupp.

 

Skribent: Lovisa Ryding, (Bachelor of Medical Science) med huvudområde inom biomedicinsk laboratorievetenskap.

© Blodkollen Sverige AB 2015

Innan du tar provet

Viktigt inför din provtagning

  • Ta med Giltig Legitimation